Temaet for møtene var å informere om viktigheten av å være med, og involvere seg i hva som skjer i Gratangen for barn og unge. Ungdomsrådet

er ungdommens talerør inn mot de folkevalgte.

Det ble informert om at Gratangen kommunestyre har bevilget kr. 50 000,- til ungdomsrådet. Disse midlene er tenkt til gode

prosjekt, arrangement etc. for barn og unge i Gratangen. Dette er midler det kan søkes om, ingenting er for lite eller stort.

Dette er en av de tingene det nye ungdomsrådet skal jobbe med i fremover.

 

Sektorleder takker begge ungdomsskolene for at de tok seg tid til å ta imot besøk av ungdomsrådsleder Heidi P. Sætre og nestleder Brian Solvang, samt

leder av ungdomsrådet Marete Olsen.

 

Gratangen kommune

Gro Saltvik-Øvergård

Sektorlder oppvekst og kultur

 

Mobil: 948 09025