Kjære samarbeidspartnere.

Sommeren står for tur og vi håper dere alle snart nyter sommerferien 🌞

Blå Kors Ferier arrangerer gratis ferietilbud og aktiviteter for barnefamilier fra hele landet, og har nå ute fine høstferietilbud som kan søkes om på vår nettside.

Det blir i år arrangert høstferie til Stenbekk i Sarpsborg i uke 40, og høstferie til Abra Havn ved Kristiansand Dyrepark i uke 41.

 

Vi ønsker å spre informasjonen om Blå Kors Ferier sitt tilbud så bredt som mulig, og ber om at dere deler informasjonen med de dere tenker kan ha glede av å vite om våre tilbud. Dette er en oppfordring til både ansatte, organisasjoner og andre mennesker som jobber med målgruppen som er familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet. Mange av dere har nok gått i ferie nå, men for de av dere som treffer aktuelle familier i sommer, så blir vi veldig glade dersom dere tipser om ferietilbudene til høsten.

 

Ellers så vil det også være litt tid ved oppstart etter sommerferien igjen.

Søknadsfristen for høstferietilbudene er 21. august.

For mer informasjon og søknadsskjema, gå gjerne inn på vår nettside:

Aktuelle Ferietilbud - Blå Kors ferier (blakors.no)

 

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Ta gjerne kontakt på e-post; ferier@blakors.no dersom dere har noen spørsmål.

 

 

Med ønsker om en god sommer 🌞

 

 

 

Vennlig hilsen

Synnøve Roland

virksomhetsleder
Blå Kors Kristiansand
Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand
+4748005881
Sentralbord: 38 02 02 73