Hva er bostøtte?  

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må være registrert på boligadressen i folkeregisteret. 

Hvordan søker jeg?

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk. Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker på husbanken.no. Der kan du også sjekke om du har rett til bostøtte.

https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/

Har du flere spørsmål ta kontakt med kommunen. Fristen for å søke er den 25. i hver måned. 

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.