Tor Ivar Johnsen (TFFK), Anita Karlsen (Gratangen kommune), Hege Rollmoen (Lavangen) og Eirin Anne Blix (TFFK). står foran et kart av investeringsprosjektet langs fv. 7806 mellom Tennevoll og Årstein.

 

Fv. 7806 mellom Tennevoll og Årstein er en av de strekningene som oppgraderes gjennom Fylkesvegløftet. Veien forbinder Gratangen kommune og Lavangen kommune i Sør-Troms. Anita Karlsen, ordfører i Gratangen kommune, framhever at samarbeidet med både fylkeskommunen og nabokommunene er viktig i forhold til fylkesveiene. Karlsen har, i lag med ordføreren i Lavangen kommune, Hege Rollmoen, engasjert seg for at fv. 7806 ble tatt med i Fylkesvegløftet.  

– Vi var utrolig heldig at vegen vår ble med i det investeringsprogrammet. Veien ble tatt opp med tanke på at det er en omkjøringsvei, men selvsagt også i forhold til tilstanden den nå er med hensyn til bæreevne. Da var det viktig å få den plassert inn i programmet. Vi er veldig takknemlig for den dialogen vi har hatt og å ha fått løftet den opp i felleskap. 

Et løft for vegnettet og et løfte til befolkningen 

Fylkesveinettet i Troms står overfor en rekke utfordringer, først og fremst fordi trafikken medfører slitasje på veiene. 

Kort funksjonell dekkelevetid, for lite volum på vedlikehold og økende lengder med kritisk dekketilstand var ytterlige utfordringer som lå til grunn for at fylkestinget i slutten av 2021 vedtok Fylkesvegløftet. Cirka en tredjedel av fylkesveiene, som til sammen strekker seg over 1.100 kilometer vei, skal utbedres de neste årene.