A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet.

Dokumentet må først være signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Apostillestempelet er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Apostillebekreftelsen er gratis. Du må imidlertid betale for eventuelle kostnader forbundet med å framskaffe eller kopiere dokumenter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Notarialbekreftelse

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framlegge dokumenter i, og undersøk hvilke dokumenter de krever apostille på. For dokumenter du skal bruke i Norden, trenger du ikke apostille, bare stempel fra notarius publicus.

Apostillebekreftelsen får du hos Statsforvalteren ved å framvise tilstrekkelig dokumentasjon (originale underskrifter).

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Gratangen kommune sentraladministrasjon
Telefon:77 02 18 00
Epost:postmottak@gratangen.kommune.no
Postadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Besøksadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Karl Fredrik Normann
Tittel:Enhetsleder/rådgiver
Telefon:77021806
Epost:karl.fredrik.normann@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2010-09-13