Gratangen kommune beklager så meget hendelsen som førte til akeulykke i Årstein barnehage 3. februar. Et av barna påførte seg skade da det ble et sammenstøt med en gjerdestolpe under akeaktivitet. Administrativ og politisk ledelse har hatt møte med pårørende hvor forløp til hendelsen er gjennomgått, og hva som skjedde i etterkant. Dialogen har vært nyttig og viktig for begge parter. Gratangen kommune vil ha en kartlegging på faremomenter i barnehage ihht internkontroll, vernerunder, samt gjennomgang rutiner i barnehage. Dette er viktig for å unngå uheldige hendelser og ulykker i fremtiden. Gratangen kommune ønsker å ivareta trygge rammer for barna i barnehagen, og det er viktig at foresatte har tillitt til at kommunen gjør sitt beste for oppnå dette.

 

Hege Olsen Richardsen

Fungerende administrasjonssjef

Gratangen kommune

Rivtták suohkan

 

Anita Karlsen

Ordfører

Gratangen kommune

Rivtták suohkan