Vedlagt følger presentasjon etter informasjonsmøte etter siste års jakt som viltnemnda hadde den 18.04.23.

Presentasjon 2023.