A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Næring > Artikkel

Industri poster edited  1

Har du en forretningside du ønsker å teste ut?

Omstillingsprogrammet SPIRE disponerer et søkbart fond for aktører i Gratangen som skal bidra til at omstillingsprogrammet når sine programfestede mål. Fondet støtter forstudier som tester ut ideer som ligger innenfor SPIREs satsningsområder;

1. Blå sektor
2. Kystkultur og kulturarv
3. Gratangen som bokommune
4. Nyskapende kommunikasjon og samarbeid

Ta kontakt med SPIRE for å høre om din ide passer inn her, eller gå inn på www.regionalforvaltning.no for å levere søknad.

Retningslinjene for fondet finner du her