Gratangen kommune legger herved forslag til kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning 2022-2025 i Gratangen kommune til høring.

 

Gratangen Viltnemd behandlet saken i møte 08.03.2022 sak 1/22 og fattet følgende vedtak:

Viltnemda legger utkast til kommunal målsetting for hjortevilt til lokal høring.

Administrasjonen lager utsendingsliste.

 

Høringsfristen er satt til 04.04.2022

 

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning 2022 - 2025.

 

Høringsuttalelsene sendes til:

Gratangen kommune Pb 23 9471 Gratangen Eller på e-post til: postmottak@gratangen.kommune.no

 

Høringsdokument er også lagt ut i papirversjon på servicekontoret og på kommunens hjemmeside.