www.gratangen.kommune.no

Et sted å bli glad i ...

Gratangen kommune er et sted å bli glad i!

Kystkulturkommunen har gode oppvekst- og utviklingsmuligheter med nærhet til offentlige servicetilbud, et driftig næringsliv og et rikt kulturliv.

Der bor ca. 1200 mennesker i kommunen med Årstein som kommunesenter.

Gratangen kommune er et attraktivt sted at bo for de som ønsker å være tett på fjord og fjell og delta i et attraktivt bygdeliv med realiseringsmuligheter for de fleste drømmer for både barn, unge, voksne og eldre. Naturen, kystkulturen og kunsten er noen av de bærende verdier i kommunen.