www.gratangen.kommune.no

Korona - Nasjonale regler og anbefalinger fra 25.03.2021

Munnbind[1]

Det foregår nå en ukontrollert spredning av mutert koronavirus i nordnorske byer. Disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen. For å hindre og begrense denne smitten også får fotfeste vårt område vil vi presisere følgende anbefalinger:

 

  • Hold 2 meters avstand
  • Bruk munnbind fra 24.03.2021 på offentlige kontorer, i butikker, kollektiv transport, drosje og hvor folk samler seg

  

 

Besøkende/tilreisende til Gratangen

Dersom man kommer fra områder høyt smittetall så anbefales det å teste seg 4 - 5 dager etter ankomst. Ved kortere opphold, så kan man teste seg tidligere.

Det anbefales at sosiale aktiviteter begrenses de 10 første dagene etter ankomst.

 

For mer informasjon

Koronatelefonen             947 84 360

Legekontoret                    77 02 18 50

FHI                                      https://www.helsenorge.no/.../nye-nasjonale-tiltak-25-mars/ 

 

 

Helen Rath

Kommunelege