www.gratangen.kommune.no

Gratangen ungdomsråd er tildelt kr. 50 000,- til ulike formål blant ungdom i Gratangen for 2021

Kriterier for å søke midler fra ungdomsrådet

*Ungdom mellom 13-17 år kan søke.

*Du må være bosatt i Gratangen kommune.

*Aktiviteten skal favne flest mulig ungdom.

Det man kan søke midler til er eksempelvis ulike aktiviteter, leie inn instruktør til ulike aktiviteter, eller til kjøp av utstyr til bruk blant ungdom

Eks på aktiviteter

Søknaden har et maks beløp på kr. 5 000,- pr prosjekt/aktivitet

Det som må legges ved er:

*budsjett

*opplysninger om selve planen

Ved tildeling av midler må det fremvises gjennomført dokumentasjon på aktivitet/plan) Når arrangementet er gjennomført må det fremlegges dokumentasjon på det.

Frist for å søke er utgangen av 1 november 2021

Søknad sendes: postmottak@gratangen.kommune.no

 

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Gro Saltvik-Øvergård 

Sektorleder oppvekst og kultur 

Telefon (+47) 94 80 90 25

E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no