Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator Britt Unni Larsen
Telefon: 48122299 / 77021860

Helsesøster Liv Karin Horrig Helland
Telefon: 91802701 / 770 21861

E-post: frisklivssentralen@gratangen.kommune.no

Hva er Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen leveområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og omfatter også psykisk helse.

Om Frisklivsresept

Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk?

Prøv frisklivsresepten!

Snakk med fastlegen, frisklivskoordinator, fysioterapeut, helsesøster, NAV, eller annet helsepersonell .Du kan også ta direkte kontakt med frisklivskoordinator. Når du har fått resept, tar du kontakt med frisklivssentralen for å avtale tid for en helsesamtale. l løpet av helsesamtalen utarbeides det mål og plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i 3 måneder. Ny helsesamtale etter 3 måneder. Alle deltakere kan få ett års oppfølging.

Hos oss på Frisklivssentralen forsøker vi å finne en aktivitet som passer for deg, ut i fra dine ønsker og muligheter. Vi ønsker å skape et miljø hvor vi alle kan ha glede av hverandre og oppleve gleden ved bevegelse og sosialt samspill. Du gjør det du kan og i ditt tempo.

Aktiviteter

Vi kan tilby:
Gruppetrim. Vi går turer med innlagte intervallperioder og enkle styrkeøvelser.
Bra Mat kurs, et kurs utarbeidet av helsedirektoratet om sunt kosthold
Kostveiledning i forhold til diabetes, for høyt kolesterol, røykeslutt og overvekt
Spinning en gang i uka.
Vanntrim en gang i uka i samarbeid med LHL.
Styrketrening en gang i uka.

Velkommen til oss!