A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger innen friluftsliv og vilt 2021

Her følger info om relevante tilskuddsordninger, som fylkeskommunen forvalter, for friluftslivs- og vilttiltak med frister i januar og februar 2021.

 

Tilskudd til friluftsliv:

Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder – søknadsfrist 15. januar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder – søknadsfrist 1. februar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tilskudd til friluftslivsaktivitet – søknadsfrist 1. februar.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet – søknadsfrist 1. februar (gjelder i 2021 kun kommuner i gamle Troms fylkeskommune).

 

Tilskudd til vilttiltak:

Tilskudd til vilttiltak – søknadsfrist 15. januar.

Vennligst ta kontakt dersom dere har spørsmål.

 

Ha en fin dag!

 

Vennlig hilsen

Eivind Høstmark Borge
Rådgiver friluftsliv

Avd. plan, folkehelse og kulturarv
Divisjon kultur, språk og levekår

Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 79 / 41 41 73 39
www.tffk.no