Flyktningsituasjon
Mange flyktninger er i bevegelse fra Ukraina via ulike transportkanaler. Noen har allerede kommet til Norge, både til nasjonalt ankomstsenter, akuttinnkvarteringer og privat. Sistnevnte er ofte ikke flyktninger registrerte på ankomstsentre.
Gratangen kommune jobber med kartlegging i forhold til bopel, både offentlige og private for å skaffe oss en oversikt over hvor mange vi kan ta imot. I tillegg må våre tjenester vurderes og kartlegges. Det er gjennomført møte med Aurora omsorg som har særbolmottak i vår kommune. Det er viktig at vi har dialog, slik at vi som tjenesteleverandør får tidligst mulig oversikt over hvor mange flyktninger som eventuelt kommer til mottak. Hvis innbyggere har spørsmål i denne anledning, så kan det sendes mail til postmottak@gratangen.kommune.no 
Egenberedskap (https://www.sikkerhverdag.no/)
Egenberedskap er viktig uansett hvilken situasjon kommunen, landet og verden er i. Dette er for å skape trygghet i egen hverdag hvis noe uforutsett skulle oppstå. Dette har DSB jobbet med over flere år, for å få befolkningen til å ha en egenberedskap i tilfelle naturkatastrofe, værforhold, stengte veier, strømbrudd, etc.
Det å bygge opp en egenberedskap med nødlager av mat, vann, medisiner, reserve kokeapparat, og lignende er viktig. Se informasjon brosjyre sendt ut i november per postkasse.
Tenk gjennom hva dere kan gjøre selv ved strømbrudd, når vannet blir borte, osv.
Når det gjelder tilfluktsrom, så kan svært mange beskytte seg og sin familie ved å ha god egenberedskap og ta i bruk egen kjeller. Per nå jobbes det med revidering av tiltakskort for offentlige tilfluktsrom.
Hovedbudskap fra Sivilforsvaret er per i dag 11. mars:
• Det er ingen umiddelbar krigstrussel mot Norge
• Myndighetene har ikke gitt ordre om å klargjøre tilfluktsrom
• Husk å oppsøke sikre kilder for informasjon for å unngå påvirkning av falske nyheter.
Sikker informasjon kan hentes fra blant annet Statsforvalteren i Troms og Finnmark sine sider https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/nyheter/2022/03/atomsikkerhet-og-beredskap/
Regjeringen har også en informasjonside om krigen i Ukraina https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/navigasjonssider/ukraina_krise/id2900993/?from=01.01.2022&to=31.12.2022&topic=919/1111&term=

Anita Karlsen
Ordfører (Sp)/ talsperson kriseledelse
Gratangen kommune
Rivtták suohkan