Tidligstemmegivning

Gratangen kommune holder todager valg. Både søndag 10.9 og mandag 11.9. Mer info kommer når valget nærmer seg.

I år er det kun valglokaler på Årstein. Kommunesyret gjordet et enstemmig vedtak om at vi i 2023 skal ha kun en valgkrets og ett valglokale, lokalisert på Årstein. 

Tidligstemmegivningsperoiden starter fra mandag 3. juli til onsdag 9.august.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til fredag 8. august. 

Husk å ta med legitimasjon og valgkort.

Forhåndsstemming på institusjon

Onsdag 6.9.23 kl. 10-13

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett dersom du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Stemme fra utlandet

Det er mulig å stemme fra utlandet fra 3. juli og frem til og med 8. september

Valgkort og legitimasjon

I år får du digitalt valgkort

Valgkortet er en påminnelse om at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Dersom du har reservert deg mot, eller ikke bruker digital informasjon fra det offentlige, får du valgkortet ditt tilsendt på papir.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.


(Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet).

 

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Når kan du stemme?

  • 10. august – 8. september i hvilken som helst kommune.
  • 11. september må du stemme i et av valglokalene i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregistrert den 30. juni.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 3. juli.

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 3. juli og frem til og med 8. september

Stemme på valgdagen

 

https://www.gratangen.kommune.no/valg-2023.600163.no.html

1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og  feltet for stempling ut-da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt   
    stemmeseddelen dersom du stemmer i din egen kommune.
4.Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
5. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.
 
Hvis du stemmer utenfor egen kommune får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partiets kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.
Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.
Stemmen blir sendt til hjemmkommunen din for opptelling.