Vi er nå så å si ferdige med å sette 3. dose (og 4. dose) til dem som ønsker det samtidig med at barn og ungdommer har fått tilbud og de som ønsker det, er vaksinert.

Heretter blir vaksineringen tonet ned og det vil bare være noen få som får innkalling til vaksine etter avtale.

Nå må du selv ta kontakt om du:

  1. Ønsker 2. eller 3. dose (evnt 4. dose for de med nedsatt immunforsvar) selv om du sa nei da du ble tilbudt den
  2. Ønsker 3. dose etter koronasykdom for å få et ubegrenset gyldig koronasertifikat (anb. ca 3 mnd etter koronasykdom, FHI)
  3. Ønsker å starte å vaksinere deg eller ditt barn