Fra 1. juli er det åpnet for oppfriskningsdose (4.dose) til alle over 75 år etter prioritert rekkefølge. Her i kommunen vil sykehjemsbeboere og pasienter i hjemmetjenesten få tilbudet i juli og resten av befolkningen fra siste uke i august etter ferieavviklingen.

Fra 1. september får alle over 65 år og de med underliggende sykdommer fra 18 – 64 år tilbud om oppfriskningsdose (4.dose)

Vi vil komme tilbake til hvordan vaksine til befolkningen blir organisert, men det blir mest sannsynlig som massevaksinasjon over noen dager siden det nå er nok vaksiner ifølge FHI.

Du må fortsatt selv ta kontakt med koronatelefonen om du:

  1. Ønsker 2. eller 3. dose (evnt 4. dose RISIKO) hvis du sa nei da du fikk tilbud
  2. Ønsker 3./4. dose etter koronasykdom (anb. ca 3 mnd etter koronasykdom, FHI)
  3. Ønsker å starte og vaksinere deg eller ditt barn

 

Ta kontakt med Koronatelefonen 94784360

om du lurer på noe eller vil avtale tid for vaksine.

 

Vaksinekoordinator