Gratangen kommune benytter en digital plattform i formidling av møtedokumenter til utvalgsmedlemmer.

Samme plattform benyttes i selve møtet for forslagsstillere og kommunikasjon mellom utvalgsmedlemmer.

Denne finnes på: https://auth.firstagenda.com/              wAAFE 3qrjfOYgAAAABJRU 5ErkJggg==     QR-kode til denne siden 

fM 7AgZGW 5PCR 0kC 4RekmFfAoYO 3v 6YFLR 0lgSBJSAJBkpAEgiQhCQRJQr 8MwjX 8P 8eQUwa 4o 4XGAAAAAElFTkSuQmCC

Dersom du som politiker ikke har fått tilgang til denne plattformen ta kontakt med servicetorget.