A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Frivillighetssentral

Familie og barn poster edited  1

Ny digital oppslagstavle for Frivillighetssentralen

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige og ble lansert 5 desember 2015. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet og er et vesentlig verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018.

Etter 209 dager har 356 organisasjoner fått inn 1950 interessemeldinger! Det er langt over forventet basert på erfaringer fra naboland og veldig gledelig å se at vi er så godt i gang!

Sjekk lenken https://frivillig.no/?index=mission&m=1919 for å se hva du kan bidra med i Gratangen