A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Avfall poster


Ny tømmekalender Gratangen kommune 2017

HRS

HRS lanserer en ny side for tømmekalender og vil ikke lenger legge ut tømmekalendere for hver kommune slik som før. Nedenfor søker du på adressen din og får opp kalender som gjelder for deg.

http://www.hrs.no/tommekalender/

Ved adressesøk vises de neste tømmingene for alle avfallstyper som tømmes hjemme hos deg, samt at du får mulighet til å skrive ut en tømmekalender som gjelder for hele året. Gratangen kommune er behjelpelig med å skrive ut kalenderen, ta kontakt med Servicetorget på 77021800 eller per e-post: postmottak@gratangen.kommune.no

Vær obs på at kalender for hele året gjelder for inneværende år. Kalender for neste år vil være tilgjengelig så fort vi har kommet oss inn i det nye året.

Skulle du ikke finne adressen din i det nye systemet, kan du sende oss en melding via meldingstjenesten på denne siden.

Henteavstand
Dunk skal settes frem til kjørbar vei tømmedag. Husk at dunkene skal være tilgjengelige for renovatørene i tidsrommet kl. 07 – 23 på tømmedagen. Vintertid skal adkomsten til dunkene være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Ved ekstremvær vintertid oppfordres abonnenter ved stikkveier til å bringe avfallsdunken til fylkesvei eller riksvei. Husk at dunkene ved tømming skal plasseres med lokkets åpning mot veien. Følg den grønne pilen på lokket.

Farlig avfall
Farlig avfall kan ikke lenger settes frem under ordinær renovasjon. Det vil gjennomføres egen innsamling til høsten og det kan leveres direkte til miljøstasjonen.

EE-avfall
EE-avfall kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende varetype, eller til miljøstasjonen.

 

Torbjørn Johnsen

Gratangen kommune

Nergårdveien 2

9470  GRATANGEN

Mobil 41409708

e-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no