Er det trafikale årsaker til at pasienten har behov for rekvirert reise på hele eller deler av reisen?

Les mere om dette ved å trykke på linken under

https://www.helsenorge.no/pasientreiser/