Funnet fugl rapporters slik mattilsynet ber om. Kommunen ønsker å få beskjed om funn av død fugl. 

Telefon 77 02 18 00 i åpningstiden 8-15.

 

Ved større funn ønsker vi raskt varsel og vi vil si noe om videre prosess.

Ta kontakt med Driftsleder Svein Edgar Bjerkeli-Pedersen 77 02 18 00 mellom 8 og 15.

Utenom denne tiden og ved store funn ber vi om at dere kontakter vakttelefon teknisk 406 22 226