Retningslinjer finner du her. https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?resultId=0.0&searchQuery=s%C3%B8knad+om+drenering

Elektronisk søknadskjema finner du https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Søknader søknadsfrist 05.mai 2022.

 

Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no