Gratangen kommune har fått tildelt kr 130.000 til drenering i jordbruket.

Retningslinjer finner du her:. https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Elektronisk søknadskjema finner du på: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Søknader søknadsfrist 20.mai 2023.

 

Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: http://torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no