Gratangen kommune har fått tildelt kr 90.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

 Kommunen har egen tiltaksstrategi.

 Elektronisk søknadskjema finner du på https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

 Søknader kommet innen søknadsfrist 06.mars 2022 vil prioriteres.

 

Kulturminneplan 2017-2021.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -Gratangen kommune - 2021-2022.

Vedlegg - Tilskudd til tiltak i beiteområder - belastningsfullmakt 2022.

Vedlegg - SMIL retningslinjer 2022.

 

Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no