Gratangen kommune har fått tildelt kr 100.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se vedlegg 1.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

Kommunen har egen tiltaksstrategi - velagt.

 Elektronisk søknadskjema finner du på https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

 Søknader kommet innen søknadsfrist 20.mai 2023 vil prioriteres.

Kulturminneplan 

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Gratangen kommune.

Vedlegg 1 Belastningsfullmakt SMIL og drenering 2023.

Vedlegg 2- SMIL Retningslinjer 2023.

 

 Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post:http://torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no