Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT - Norges arktiske universitet vil tilby en fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn i Harstad (GLU 1-7 fleks) med oppstart høsten 2022. Det vil bli tatt opp 30 studenter som går alle fem år i Harstad. Studiet er et fulltidsstudium.  

 

Studiemodellen har fem læringsarenaer: fysiske samlinger ved campus Harstad, digital undervisning mellom samlingene, lokale arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis. 

 

Sted:

UiT Campus Harstad.

 

Tidspunkt: mandag 28. mars

kl 15:30 blir det pizza for potensielle søkere til studiet i foajeen  

kl 16-17: infomøte om studiet i store auditorium 

kl 17-18 «mingling» i foajé og mulighet for spørsmål  

 

Siden studiet er samlingsbasert er det mulig å kombinere med deltidsstilling. Kommunene ser på muligheten for å etablere felles insentivpakke for ansatte som vil ta lærerutdanning.  

  

Jeg håper dere kan informere deres ansatte om det flotte tilbudet som kommer til vår region – særlig de som jobber som lærer uten godkjent utdanning og har ambisjoner om å bli lærer.

 

 

Med vennlig hilsen

Chris Tandy

Skolesjef

 

Harstad kommune | Hársttáid suohkan

Tlf. 902 88 491

christopher.tandy@harstad.kommune.no

www.harstad.kommune.no