Det ble i høst engasjert et rekrutteringsfirma som har bistått kommunens rekrutteringsutvalg i prosessen fra utlysning til dagens tilsettelse. Schjelderup ble av rekrutteringsutvalget utpekt som beste og ønsket kandidat i dagens kommunestyremøte.
Thomas Schjelderup er 45 år og bosatt i Harstad. Per i dag er Schjelderup assisterende kommunedirektør i Lødingen kommune. Schjelderup har 15 års omfattende ledererfaring fra kommunal sektor, og i alle stillingene har han ledet komplekse enheter med betydelig endringspress både organisasjonsmessig, faglig og økonomisk. Han har også i en periode vært ansatt som konstituert kommunedirektør i Lødingen kommune. I tillegg har Schjelderup en omfattende utdanning, hvor siste er Master i Ledelse ved Norges arktiske universitet. I tillegg viser Schjelderup gode personlige egenskaper som verdsettes i en lederrolle i kommunal sektor. Thomas Schjelderup vil tiltre stillingen i løpet av juni måned. Vi ønsker Thomas Schjelderup velkommen til Gratangen kommune!
På vegne av kommunestyret
Anita Karlsen
Ordfører (Sp)
Gratangen kommune