Gratangen kommune har for 2022 fått tildelt kr 100.000 til «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Kommunen fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av retningslinjer, disse er vedlagt.

Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinns nettside, papirskjema kan også printes ut fra Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med eventuelle vedleggsbrev til kommunen.

Søknadsfrist er 20.mai.2022

 

Les: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/regelverk

 

Vedlegg - Tilskudd til tiltak i beiteområder - belastningsfullmakt 2022.

lokale retingslinger- tilskudd til tiltak i beiteområde 2021- Gratangen kommune.

 

Ved spørsmål kontakt avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708 

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no