Gjelder 3 regioner:

Varsel for Tromsø
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 22.03.2022 00:00

Varsel for Sør-Troms
Nivå: 2 - moderat snøskredfare
Gyldig fra: 22.03.2022 00:00

Varsel for Indre Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 22.03.2022 00:00

Se snøskredvarsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Snøskredvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat