Gjelder 5 regioner:


Varsel for Nord-Troms

Nivå: 3 - betydelig snøskredfare

Gyldig fra: 23.05.2022 00:00

 


Varsel for Lyngen

Nivå: 3 - betydelig snøskredfare

Gyldig fra: 23.05.2022 00:00

 


Varsel for Tromsø

Nivå: 3 - betydelig snøskredfare

Gyldig fra: 23.05.2022 00:00

 


Varsel for Sør-Troms

Nivå: 3 - betydelig snøskredfare

Gyldig fra: 23.05.2022 00:00

 


Varsel for Indre Troms

Nivå: 3 - betydelig snøskredfare

Gyldig fra: 23.05.2022 00:00Se snøskredvarsler for hele landet

 


Vennlig hilsen

Varsom - Snøskredvarslingen

Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat