Varsel fra Varsom.no for 6 regioner. 

Varsel for Vest-Finnmark
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Varsel for Nord-Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Varsel for Lyngen
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Varsel for Tromsø
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Varsel for Sør-Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Varsel for Indre Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 25.02.2022 00:00

Se snøskredvarsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Snøskredvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat