Et besøkshjem er et vanlig hjem som kan ta vare på ett eller flere barn et visst antall ganger pr måned. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene. Målet er å gi barn utvidete muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer og stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet. Det kan også være et mål å gi foreldre avlastning.

Vi søker besøkshjem for barn hovedsakelig mellom 2-12 år. Besøkshjemmet kan bestå av en eller to trygge og stabile voksne personer som har både husrom og hjerterom. Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på.

Barneverntjenesten har nå konkret behov for to besøkshjem i vårt område, for barn i barnehage- og småskolealder.  

Barneverntjenesten godkjenner besøkshjemmet gjennom besøk og samtale. Alle over 18 år i hjemmet må legge frem politiattest. 

Vi søker etter trygge voksne som evner å se barnets behov og å være tålmodig. Det er ønskelig at de voksne i besøkshjemmet er gode til å skape trygge rammer og gode relasjoner til barn, samt at man kan klare å stå i utfordrende situasjoner.

Besøkshjem mottar godtgjøring i henhold til gjeldene satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Som besøkshjem vil du/dere få tilbud om veiledning fra barnets kontaktperson i barneverntjenesten.   

Er dette noe for deg/dere?

Ring oss på telefon 93072055

 

Besøksadresse hovedkontor:

Huset mot Havet, Strandveien 4, Sjøvegan

Postadresse: Astafjord barneverntjeneste, Pb 77, 9355 SJØVEGAN