Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viltforvaltning

Forskrift om minsteareal for elgjakt i Gratangen kommune.

I Viltnemda den 08.11.2022 sak 27/22 ble det fattet følgende vedtak:

Viltnemda vedtar et differensiert minsteareal som ligger mellom 3500 daa til 5000 daa for Gratangen kommune. Det vil si at Selnes/Belnes/Myrland/Foldvik/Tjuvskjær og Hilleshamn har et tellende minsteareal på 5000daa og resten av kommunen har et tellende minsteareal på 3500daa.

På grunn av observasjon mye elg de siste årene har Gratangen kommune benyttet Hjorteviltforskrifens § 7. Denne paragrafen kan kun benyttes for et begrenset tidsrom.

Før det fastsettes en endringsforskrift skal kommunen vurdere bestandsutviklingen i forhold til kommunens mål, bestandens størrelse og sammensetning, vinterbeite samt artens livsvilkår, herunder sesongtrekk, eventuelle konflikter i forhold til jord-, hage- og skogbruk, viltpåkjørsler langs veg, annen irregulær avgang, samt andre mulige konflikter som f.eks. aggressiv og nærgående elg.

Minstearealet skal som utgangspunkt fastsettes ut fra kommunens mål, bestandssituasjonen og eventuelle konflikter med viltpåkjørsler o.l., og ikke hensynet til valdgrenser.

Lovendring minsteareal elgjakt Gratangen 2023.