A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Nyheter fra Gratangen:


Kunngjøring av planvedtak - Gratangen kommune.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Gratangen kommune.   pointer.png
Logo Kystsoneplan

Ny rekrutteringsbrosjyre for Gratangen klar til bruk

Digital versjon kan lastes ned her, kontakt SPIRE for papirversjon. pointer.png
Rekrutteringsbrosjyre 2015

Møteplan 2016

Møteplan 2016 for kommunestyret og andre politiske utvalg. pointer.png

Gratangen kommune

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 pointer.png
Gratangen kommunehus, Årstein