A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

 

BUFDIR lyser ut tilskuddsmidler til inkludering av barn i lavinntektsfamilier, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember, og søknad må sendes via søknadsportalen hos BUFDIR. Mer info om ordningen og lenke til søknadsportalen finner du her: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/.

 

Les hele utlysningen fra BUFDIR her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_inkludering_for_inkludering_av_barn_i_lavinntektsfamilier___utlysning_for_2019/

 

Kontaktperson i Gratangen kommune er Per Kvaale Caspersen, tlf. 95071542.

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no