A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Statnett : Mastehavari medfører sårbar drift i nord Norge - oppdatert innformasjon

Statnetts 420 kV ledningen Ofoten-Kobbelv ligger utkoblet på grunn av mastehavari som følge av ras. Havaristedet ligger i et svært krevende terreng (værforhold, rasfare) 850 m.o.h., og derfor vil det trolig ta flere uker å utbedret skaden. Utbedring av ledningen har selvsagt høy prioritet hos Statnett.

Se melding lagt ut på vår hjemmeside:
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/mastehavari-i-nordland/

Dette innebærer at Nord-Norge nord for Ofoten i dag er forsynt via 420 kV ledningen Ofoten-Ritsem (Sverige), 220 kV Varangerbotn-Ivalo (Finland) og 132 kV Sildvik-Tornehamn(Sverige), i tillegg til egenproduksjonen i regionen.

Vi har innført nødvendige tiltak for å sikre tilgjengelig produksjon og samtidig fått oversikt over forbruk som kan kobles ut ved behov, for å sikre at ytterligere utfall i perioden frem til ny mast er på plass medfører så små konsekvenser som mulig. Vi kan likevel ikke utelukke utkobling av forbruk dersom vi skulle få ytterligere utfall på gjenværende ledninger.

Ledningen vil bli innkoblet senest 30.01.19, forutsatt at værforholdene holder seg slik de er i dag. Vi gjør det vi kan med mål om en tidligere innkobling.

Mvh

Berit Erdal
Kommunikasjonssjef