A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Kontaktinformasjon


 

Telefon sentralbord +47 77021800 0800-1545
Telefon Servicekontor  +47 77021810 0800-1545
Telefax

 +47 77021805

 
Postadresse Nergårdveien 2, 9470 Gratangen  
Fakturaadresse Postboks 84, 9358 Tennevoll  
E-postadresse  postmottak@gratangen.kommune.no  
Bankkonto DNB 1503 40 65109  
Bankkonto DNB ocr 1503 40 65133  
Organisasjonsnr 959469415