A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK- ØSE HYTTE OG CAMPINGOMRÅDE

I møte i Gratangen kommunestyre den 12.03.2020, saksnr. 7/20 ble det fattet følgende vedtak:

« I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gratangen kommunestyre reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Detaljreguleringsplan for Øse Hytte og Campingområde.»

 

Nedenfor er link til plandokumentene.

1) Vedtak Kommunestyre 120320 Sak 7_20.

2) Planbeskrivelse Øse.

3) Plankart Øse.

4) Reguleringsbestemmelser Øse.

5) ROS-analyse Øse 2017.

6) Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend.

 

Vedtaket kan påklages  iht. plan - og bygningslovens § 12-12, jfr. § 1-9 og forvaltningsloven. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sendes Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen.

 

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

 

Astafjord Kart og Oppmåling                                                                                                                         

Johan-Harald Gamnes                                Gratangen kommune

Ingeniør                                                          Nergårdveien 2

Telefon: 932 60 222                                        9470 Gratangen           

jhg@gratangen.kommune.no