Hva er bostøtte?  

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må være registrert på boligadressen i folkeregisteret. 

Hvordan søker jeg?
Det er enkelt og raskt å søke elektronisk. Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker på husbanken.no. Der kan du også sjekke om du har rett til bostøtte.
Bostøtteberegning (husbanken.no)
Har du flere spørsmål ta kontakt med kommunen. Fristen for å søke er den 25. i hver måned. 

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

Bostøtte - Husbanken