På servicekontoret er det medarbeidere som tar i mot henvendelser og kan være behjelpelig med å løse kommunale behov. Kan disse ikke hjelpe deg vil servicetorget være behjelpelig med å videreformidle kontakt med avdelinger som kan hjelpe deg videre.

Du kan forvente å få svar, enten direkte eller at du blir henvist til den som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.