Bidrar med

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
  • ”Åpen dør” på Gratangsbotn skole og Montessoriskolen – tilgjengelig for elevene: