Et interkommunalt krigsminneprosjekt ble gjennomført i årene 2013-2015. Krigsminneløyper ble ryddet, merket og skiltet i et samarbeide mellom kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen, Midtre Hålogaland friluftsråd, Troms fylkeskommune og Lavangen fjellvandrerlag.

Ved å trykke inn på lenken under, kommer du inn på Lavangen kommune sin hjemmeside. Her finner du alle krigsminneløyper som ble ryddet, merket og skiltet i dette regionale samarbeidsprosjektet.

https://www.lavangenbibliotek.no/krigsminneloyper/