Renovasjon i Gratangen kommue

HRS – Hålogaland Ressursselskap utfører renovasjonen i Gratangen kommune. Du finner informasjon om tømmekalender, tømmeruter, sorteringsguide mm på nettsida hrs.no/hrs-husholdning/tommekalender/ 

Avfallsdunker for ulike typer avfall er levert ut til abonnenter 

Mangler du dunk, ta kontakt med teknisk etat

Miljøstasjon i Gratangsbotn

Gratangen miljøstasjon er miljøstasjonen for alle innbyggere i Gratangen kommune. Alle private som betaler renovasjonsavgift i Gratangen kommune, har mulighet til å levere inntil to kubikk grovavfall pr åpningsdag på miljøstasjonen i Gratangen. Skal du benytte deg av dette, må du ha med HRS-kortet når du skal levere.

Åpningstider på miljøstasjonen - hrs.no/hrs-husholdning/tommekalender/

Slamtømming

Gratangen kommune har avtale med Perpetuum Miljø om slamtømming  

 

Helårsboliger tømmes hvert 2. år 

Fritidsboliger tømmes hvert 4. år 

Har du behov for ekstra tømming, ta kontakt med kommunen.