For borgerlig vigsel må servicekontoret kontaktes.

Gratangen kommunestyre har gitt vigselsrett til ordfører, varaordfører og administrasjonssjef.

https://www.bufdir.no/Ekteskap_og_skilsmisse/Borgerlig_vigsel/