Legetjeneste - fastlege

Alle innbyggerne har krav på en fastlege.  Fastlegen har ansvaret for legetilbudet til de innbyggerne han eller hun har på sin liste.  Fastlegene har avtale med kommunen og skal yte legehjelp til alle innbyggere i kommunen. Fastlegen er tilgjengelig på dagtid for listepasientene sine.  

Dersom du ønsker å bytte fastlege, eller har andre spørsmål i tilknytning til dette, kan du via https://helsenorge.no/ gjøre dette, eller ved å ringe helsenorge.no på 23327000  

Våre fastleger er Helen Rath og Hilde Laukvik.