A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Gratangen kommune inviterer innbyggere til å gi innspill til hvordan vi kan innføre reformen Leve hele livet.

 

Grunnet Covid-19 pandemien kan vi ikke gjennomføre folkemøter. Av den grunn vil vi invitere noen aktører som representanter for kommunens innbyggere, i små kohorter til møter hvor de kan gi innspill. Øvrige innbyggere inviteres til å gi sine innspill på epost til postmottak@gratangen.kommune.no innen 30.06.21, merk eposten Innspill til reformen Leve hele livet.

I vedlegget kan du lese om reformen og de spørsmål vi vil jobbe med i kohortene. 

Workshop - Leve hele livet.

Velkommen med dine innspill.

 

Vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

90045337