Etter at tidligere smitte i bedrift har roet seg ned, så har vi nå en positiv test innenfor helsesektoren. Smittevernarbeidet er godt i gang, og tester utføres. Den som er smittet er i isolasjon, nærkontakter har negativ hurtigtest, men det påventes svar fra PCR-test. Nærkontakter skal holde seg hjemme til testresultat foreligger. Hvis man er nærkontakt og ikke tar test, skal man holde seg hjemme i 7 dager.

Som dere ser i media, er det en del smitte og utbrudd i kommuner rundt oss og i landsdelen. Statsforvalteren, helseforetakene og helsepersonell er bekymret med tanke på hvilke utslag det har for våre regionale sykehus, som blir ekstra rammet når det skjer økning i sykehusinnleggelser på grunn av korona. Dette går utover ordinære sykehustjenester som tilbys våre innbyggere i hele fylket, alt fra undersøkelser til operasjoner.  Livskvaliteten og bekymringer for innbyggere med behov blir da ekstra belastet.

Derfor er det viktig hvordan du og jeg håndterer vår egen aktivitet, og hva vi gjør av egne tiltak når oppblomstringer av smitte skjer lokalt og regionalt. Dette gjelder generelle smittevernråd som god hånd- og hostehygiene, samt anbefalinger og tiltak som kommuner annonserer ved utbrudd.

Kriseledelsen i samarbeid med kommunelegen i vår kommune har hatt møte og gjennomgang av håndtering av sitasjonen per i dag. Tiltak gjennomføres for å unngå spredning. Kriseledelsen kommer derfor med anbefalinger og tiltak.

 

Lokale anbefalinger 2 uker fram i tid:

  • god hånd- og hostehygiene
  • ha lav terskel for testing. Dette gjelder både for de som er fullvaksinerte og beskyttede
  • dersom hurtigtest er positiv, anbefales det å ta en PCR-test for å få bekreftet resultatet. Ta kontakt med legekontor ved slike tilfeller
  • ved symptomer i helgedagene, kan det også ta kontakt med hjemmetjenesten pr telefon 48122390 for å få hurtigtest
  • redusere sosialt samvær
  • unngå reiser til steder med høy smitte
  • lokale arrangement: prioriter utendørs.  Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende tiltak:

anbefaler kohortvise grupperinger ved bord, 1 meter avstand, unngå selvbetjening, antibac/håndvask tilgjengelig, munnbind når forlater tilvist bord, registrer besøkende på deltakerliste.

Vi bør alle være meget oppmerksomme på egen aktivitet i forbindelse med sosialt samvær, reiser og annen utfart. Aller viktigst er det å følge lokale anbefalinger for smitteverntiltak som er tilpasset den situasjonen man til enhver tid befinner seg i. Regjeringens nettsider trekker frem at lokale tiltak er mest treffsikre i den smittesituasjonen vi nå er i. Les mer om dette ved å trykke på lenken nedenfor:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lokale-tiltak-er-mest-treffsikkert/id2886657/

 

Teststasjon (ved siden av legekontoret) har åpent:

           Kl. 09:00 - 11:00 mandag, onsdag og fredag

           Kl. 13:00 - 15:00 tirsdag og torsdag.

Legekontoret MÅ kontaktes i forkant av oppmøtet (tlf: 77 02 18 50). 

Alle må ha munnbind på, ta med legitimasjon, samt navnet på fastlege.

 

Selvtesting skal brukes til prioriterte grupper:

  1. personer med luftveissymptomer, covid symptomer (feber, forandret lukt- eller smakssans), både hos delvis/full vaksinerte og uvaksinerte
  2. uvaksinerte nærkontakter 
  3. ved større smitteutbrudd kan jevnlig massetesting bli aktuelt.

Selvtest deles ut etter avtale med legekontoret. Positiv selvtest må bekreftes med PCR-test ved teststasjon, helst innen 24 timer. Ved positiv PCR eller hurtigtest, eller selvtest, hold deg i isolasjon! Video og telefonkonsultasjon lege er tilgjengelig. Se gjerne nettsider fhi: https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer#testing

De som ikke er i prioriterte grupper for selvtest, kan kjøpe dette på apotek og enkelte butikker. Kan anbefales for de som eksempelvis reiser mye i forbindelse med jobb eller annet.

Ved å følge disse anbefalingene fra vår kommunelege H. Rath, så er vi best mulig rustet til å møte smitten som blomstrer opp i vår region og andre steder i landet. Sammen er vi sterkest! Ta vare på hverandre!

 

På vegne av kriseledelsen,

Anita Karlsen

Ordfører

Gratangen kommune