Varsel om polart lavtrykk fra Varsom.no 

Varsel for Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark og Vesterålsbankene, Bankene utenfor Troms, Tromsøflaket, Hjelmsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken

Nivå: Gult - Polart lavtrykk
Gyldig fra: 23.12.2021 08:00

Se naturfarevarsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Værvarslingen